POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 – TWOJE INFORMACJE

Zapewniamy, że ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z serwisu mbsoflife.com, w tym ochrona Twoich danych osobowych, jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym przetwarzamy powierzone nam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych, w szczególności zgodnie z RODO, szanując Twoje prawo do prywatności i dokładając wszelkich starań, aby zapewnić Ci wymaganą przez prawo ochronę. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach. Korzystanie z serwisu Gymglamour.com oznacza akceptację jego regulaminu.
1.1 Administrator – administrator Twoich danych osobowych, którym jest Oleksii Mandziuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oleksii Mandziuk MBS, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 71-004, NIP: 9552442982, REGON: 525448659 oraz operator Serwisu, będący właścicielem sklepu internetowego mbsoflife.com.
1.2 Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub większej liczby określonych czynników określających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy i zebrane informacje za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii.

1.3 Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.

1.4 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:

mbsoflife.com

1.5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce, w tym korzystająca ze sklepu internetowego mbsoflife.com.
1.6 Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile o naszym sklepie, nowych produktach i innych aktualizacjach.

ROZDZIAŁ 2 - ZGODA

2.1 Jak uzyskać zgodę?

Kiedy przekazujesz nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie wyłącznie w tym konkretnym celu. Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych z drugorzędnego powodu, np. marketingowego, poprosimy Cię bezpośrednio o wyraźną zgodę lub umożliwimy Ci odmowę.

2.2 Jak wycofać zgodę?

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na kontaktowanie się z Tobą w celu dalszego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych, kontaktując się z nami.

ROZDZIAŁ 3 – UJAWNIENIE

3.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli wymaga tego od nas prawo lub jeśli naruszysz nasze Warunki świadczenia usług.

ROZDZIAŁ 4 - SKLEP

4.1 Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi. Twoje dane są przechowywane w hurtowni danych, bazach danych i całej aplikacji Shopify. Przechowują Twoje dane na bezpiecznym serwerze za zaporą ogniową. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanym przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, MasterCard. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić, że nasz sklep i jego usługodawcy bezpiecznie przetwarzają dane kart kredytowych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz również zapoznać się z Warunkami świadczenia usług Shopify lub Oświadczeniem o ochronie prywatności.
Płatność: Jeśli wybierzesz bramkę płatności bezpośrednich w celu sfinalizowania zakupu, Shopify przechowuje dane Twojej karty kredytowej. Jest szyfrowany przy użyciu standardu bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS). Szczegóły transakcji zakupu są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do sfinalizowania transakcji zakupu. Po zakończeniu informacje o transakcji zakupu zostaną usunięte.

ROZDZIAŁ 5 - USŁUGI STRON TRZECICH

5.1 Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam świadczą. Jednakże niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które jesteśmy im zobowiązani przekazywać w związku z transakcjami związanymi z zakupami. W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez tych dostawców.
5.2 W szczególności należy pamiętać, że niektórzy usługodawcy mogą mieć siedzibę lub placówki w innej jurysdykcji niż Ty lub my. Jeśli więc zdecydujesz się na transakcję obejmującą usługi zewnętrznego usługodawcy, Twoje dane mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się ten usługodawca lub jego obiekty.
Linki: Po opuszczeniu witryny naszego sklepu lub przekierowaniu do witryny lub aplikacji strony trzeciej nie podlegają już Państwo niniejszej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania z naszej witryny. Kiedy klikniesz na linki w naszym sklepie, mogą one przekierować Cię z naszej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

ROZDZIAŁ 6 - BEZPIECZEŃSTWO

6.1 Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby zapewnić, że nie zostaną one niewłaściwie utracone, wykorzystane w niewłaściwy sposób, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone. Jeśli podasz nam dane swojej karty kredytowej, informacje te zostaną zaszyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i zapisane przy użyciu szyfrowania AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet ani przechowywanie elektroniczne nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy wszystkich wymagań PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe, ogólnie przyjęte standardy branżowe.

ROZDZIAŁ 7 – PLIKI COOKIES

7.1 Oto lista plików cookie, których używamy. Wymieniliśmy je tutaj, abyś mógł wybrać, czy chcesz zrezygnować z plików cookie, czy nie. _session_id, unikalny token, sesja, umożliwia Shopify przechowywanie informacji o Twojej sesji (strona odsyłająca, strona docelowa itp.). _shopify_visit, brak danych, trwa 30 minut od ostatniej wizyty, używany przez wewnętrzny moduł śledzący statystyki naszego dostawcy strony internetowej do rejestrowania liczby odwiedzin _shopify_uniq, brak danych, wygasa o północy (na odwiedzającego) następnego dnia, zlicza odwiedziny do przechowywania przez jednego klienta. koszyk, unikalny token, ważny przez 2 tygodnie, Przechowuje informację o zawartości Twojego koszyka. _secure_session_id, unikalny token, sesja storefront_digest, unikalny token, niezdefiniowany Jeśli sklep posiada hasło, służy ono do ustalenia, czy bieżący odwiedzający ma dostęp.

ROZDZIAŁ 8 – WIEK ZGODY

8.1 Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni lub że wyraziłeś zgodę na umożliwienie któremukolwiek z Twoich małoletnich dzieci korzystania z tej witryny.

MBS 2023